فارسی

با استفاده از پایتون اسناد Word را به Markdown تبدیل کنید

Markdown (MD یک فرمت محبوب است که برای نوشتن مقالات، وبلاگ ها، اسناد و غیره استفاده می شود. با این حال، گاهی اوقات به خاطر سپردن و نوشتن نحو Markdown دشوار می شود. در چنین مواردی، می توانید به سادگی محتوا را در یک سند Word بنویسید و آن را تبدیل کنید. برای خودکار کردن تبدیل Word به Markdown، این مقاله نحوه تبدیل اسناد Word (.docx یا .doc) به فایل‌های Markdown (.md) با استفاده از Python را پوشش می‌دهد.
نوامبر 5, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز