فارسی

تبدیل Word DOC یا DOCX به PDF در C++

دوباره به صفحه اصلی APIهای فرمت فایل خوش آمدید! در گذشته اخیر، من چند پست وبلاگ برای پوشش سناریوهای مختلف تبدیل Word (DOC/DOCX) به PDF به صورت برنامه‌نویسی در برنامه‌های .NET (با استفاده از C#) و Java نوشته‌ام. از آنجایی که این یک ویژگی محبوب و پرکاربرد است، فکر کردم آن را برای C++ نیز پوشش دهم. بنابراین، در این پست، نحوه تبدیل Word DOC/DOCX به PDF در برنامه های ++C را به شما نشان می دهم.
آوریل 10, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز