فارسی

با استفاده از پایتون فایل های MS Excel را به HTML تبدیل کنید

فایل های MS Excel برای ذخیره، سازماندهی و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده ها بسیار کاربردی هستند. در موارد خاص، توسعه دهندگان نیز ترجیح می دهند از فایل های اکسل به جای پایگاه داده برای نگهداری سوابق استفاده کنند. اما برای مشاهده داده ها در فایل های اکسل، باید MS Excel را نصب کنید. علاوه بر این، شما نمی توانید محتوای فایل های اکسل را از داخل برنامه های خود مشاهده کنید.
اوت 21, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز