فارسی

تبدیل XML به MPP یا MPP به XML به صورت برنامه نویسی با استفاده از C#

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML یک فرمت فایل است که اطلاعات را با استفاده از برچسب ها ذخیره می کند. ممکن است برای ذخیره یا انتقال داده استفاده شود. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که لازم باشد داده های ذخیره شده در یک فایل MPP را به برنامه ای که XML را به عنوان ورودی می پذیرد منتقل کنید. از طرف دیگر، ممکن است داده های پروژه را با فرمت XML داشته باشید که ممکن است بخواهید آنها را به فرمت MPP تبدیل کنید. برای چنین مواردی، می توانید فرمت های MPP و XML را بر اساس نیاز خود به یکدیگر تبدیل کنید. برای این منظور، این مقاله به شما کمک خواهد کرد. به شما آموزش می دهد که چگونه فایل های MPP را به فرمت XML و بالعکس با استفاده از C# به صورت برنامه نویسی تبدیل کنید.
اوت 25, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد