فارسی

با استفاده از C++ تصویر XPS، OXPS را به JPG یا PNG تبدیل کنید

اسناد XPS و OXPS شبیه فایل‌های PDF هستند و چیدمان، ظاهر و اطلاعات چاپ را برای یک سند تعریف می‌کنند. ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که ممکن است لازم باشد اسناد XPS و OXPS را به فرمت های تصویری JPG و PNG تبدیل کنید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه اسناد XPS و OXPS را با استفاده از C++ به فرمت JPG و PNG تبدیل کنید.
ژوئن 8, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد