فارسی

تبدیل XPS به TIFF در سی شارپ

اسناد XPS شبیه فرمت فایل PDF هستند، اما از XML در چیدمان، ظاهر و اطلاعات چاپ یک سند استفاده می کنند. در موارد خاص، ممکن است نیاز داشته باشیم که تصاویر XPS را به صورت برنامه ریزی شده به TIFF تبدیل کنیم. در این مقاله با نحوه تبدیل XPS به TIFF در سی شارپ آشنا می شوید.
اکتبر 10, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان