فارسی

سطرها و ستون ها را در فایل های اکسل با استفاده از C++ کپی کنید

کپی کردن سطرها و ستون ها یک کار رایج است که هنگام کار با فایل های اکسل انجام می شود. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که شما نیاز داشته باشید سطرها یا ستون‌ها را در فایل‌های اکسل به صورت برنامه‌نویسی کپی کنید. برای چنین مواردی، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه ردیف ها و ستون ها را در فایل های اکسل با استفاده از C++ کپی کنید.
سپتامبر 3, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد