فارسی

سطرها و ستون ها را در اکسل با استفاده از جاوا کپی کنید

در موارد خاص، باید سطرها و ستون‌ها را در یک فایل اکسل بدون کپی کردن کل کاربرگ کپی کنید. برای انجام این عملیات به صورت برنامه‌ریزی، این مقاله نحوه کپی کردن سطرها یا ستون‌ها در یک کاربرگ اکسل با استفاده از جاوا را پوشش می‌دهد.
ژوئن 15, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز