فارسی

ایمیل های Outlook (MSG، EML، EMLX) را با استفاده از C++ ایجاد کنید

Email Automation این روزها برای تولید و ارسال ایمیل به طور خودکار از داخل وب یا برنامه های دسکتاپ بسیار محبوب است. برای ارسال اعلان های مهم، اسناد، خبرنامه ها و انواع مختلف پیام های دیگر استفاده می شود. به منظور توسعه یک سیستم ایمیل خودکار، Aspose توسعه دهندگان را با API ایمیل خود - Aspose.Email تسهیل می کند. امروز، من قصد دارم نوع C++ Aspose.Email را انتخاب کنم و به شما نشان دهم که چگونه با استفاده از C++ ایمیل های Outlook ایجاد کنید.
اوت 7, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز