فارسی

لیست های توزیع MS Outlook را در جاوا ایجاد کنید

لیست های توزیع ایمیل امکان ارسال ایمیل به گروهی از افراد را بدون نوشتن آدرس ایمیل فردی فراهم می کند. شما می توانید تعدادی لیست بر اساس انواع افراد مانند رسمی، اجتماعی و غیره ایجاد کنید. MS Outlook همچنین به شما امکان می دهد لیست های توزیع را ایجاد کنید و اغلب ممکن است نیاز داشته باشید که چنین لیست هایی را به صورت برنامه ریزی شده ایجاد کنید. بنابراین بیایید ببینیم که چگونه لیست های توزیع MS Outlook را به صورت برنامه نویسی در جاوا ایجاد و بخوانید.
مهٔ 6, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز