فارسی

ایجاد و حذف پوشه ها در MS Exchange Server در جاوا

Microsoft Exchange Server ایمیل‌ها را در پوشه‌های مختلف مانند صندوق ورودی، صندوق خروجی و غیره نگه می‌دارد. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد پوشه های سفارشی را در Exchange Server به صورت برنامه ریزی شده ایجاد کنید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه ایجاد یا حذف پوشه ها یا زیرپوشه ها با EWS در MS Exchange Server در جاوا را پوشش می دهد.
مارس 1, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز