فارسی

جداول محوری را در اکسل با استفاده از پایتون ایجاد کنید

جداول محوری در صفحات گسترده اکسل برای خلاصه کردن داده ها به روش تعاملی استفاده می شود. فرض کنید، داده‌های تعدادی از فاکتورها را دارید و می‌خواهید مجموع آنها را بر اساس مشتریان یا محصولات گروه‌بندی کنید. جداول محوری در چنین مواردی وارد بازی می شوند. در این مقاله نحوه برخورد با جداول محوری در اکسل در پایتون را خواهید آموخت. به ویژه، با نحوه ایجاد جدول محوری در اکسل در پایتون آشنا خواهید شد. علاوه بر این، نحوه قالب بندی داده ها در جداول محوری اکسل را به صورت برنامه ای نشان خواهیم داد.
اوت 15, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز