فارسی

ایجاد بایگانی اجرایی خودکار در سی شارپ

آرشیو خود استخراجی (SFX یا SEA) نوع خاصی از فایل است که حاوی داده های فشرده شده همراه با دستورالعمل های اجرایی است. این آرشیو قابلیت استخراج فایل های موجود در خود را دارد. بنابراین، برای باز کردن بایگانی های خود استخراج کننده، نیازی به نرم افزار استخراج کننده یا کمپرسور خاصی ندارید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه از داخل برنامه های دات نت خود بایگانی های خود استخراج شونده اجرایی در سی شارپ ایجاد کنید.
ژانویهٔ 10, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز