فارسی

ایجاد، به روز رسانی یا حذف وظایف در MS Exchange Server در جاوا

لیست کارهای انجام شده برای پیگیری فعالیت هایی که باید انجام شوند استفاده می شود. افراد چنین لیست هایی را بر روی کاغذ، ویرایشگرهای متن، صفحات گسترده و غیره ایجاد می کنند. Microsoft Exchange Server همچنین ویژگی ایجاد و مدیریت لیست های کارهایی را که از وظایف تشکیل شده اند را فراهم می کند. برای کار با این وظایف به صورت برنامه‌نویسی، این مقاله نحوه افزودن، به‌روزرسانی یا حذف وظایف را در MS Exchange Server در جاوا نشان می‌دهد.
مارس 11, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز