فارسی

ایجاد کد ماتریس داده در سی شارپ

کد ماتریس داده چگالی داده بالایی را در اندازه کوچک ارائه می دهد که آن را به گزینه ای ایده آل برای سناریوهای با فضای محدود تبدیل می کند. در برخی از سناریوها، ممکن است بخواهید یک کد ماتریس داده ایجاد کنید تا اطلاعات را به شکل سلول های متضاد که در یک شبکه چیده شده اند، ذخیره کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تولید کد ماتریس داده به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ را پوشش می‌دهد.
سپتامبر 14, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا