فارسی

جداول محوری در اکسل با استفاده از C#.NET ایجاد کنید

در این مقاله، نحوه ایجاد Pivot Table در اکسل در سی شارپ را خواهید آموخت. همچنین، نحوه مرتب‌سازی یا پنهان کردن داده‌های Pivot Table به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از Aspose.Cells for .NET - یک API .NET برای ایجاد و دستکاری صفحات گسترده اکسل بدون نیاز به مایکروسافت اکسل را توضیح خواهیم داد. جداول محوری در اکسل همه چیز پیش رفته است راه حل های دیجیتال و خودکار برای تولید و دستکاری صفحات گسترده اکسل به طور گسترده استفاده می شود.
ژانویهٔ 10, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز