فارسی

ایجاد فایل HTML در جاوا

فایل های HTML حاوی زبان نشانه گذاری هستند که می تواند برای قالب بندی متن و سایر محتویات صفحه که با استفاده از مرورگرهای وب مشاهده می شوند، استفاده شود. ممکن است بخواهید صفحات HTML برای نیازهای مختلف ایجاد کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه ایجاد یک فایل HTML به صورت برنامه‌نویسی در جاوا را پوشش می‌دهد.
اکتبر 10, 2022 · 4 دقیقه · فرحان رضا