فارسی

ادغام ایمیل در اسناد MS Word با استفاده از جاوا

این پست به نحوه انجام عملیات Mail Merge در اسناد MS Word با استفاده از جاوا می پردازد. در پایان این مقاله، نحوه ایجاد قالب های Mail Merge و اجرای Mail Merge را به صورت برنامه ای یاد خواهید گرفت.
دسامبر 11, 2020 · 11 دقیقه · عثمان عزیز