فارسی

تولید بارکد Maxicode در سی شارپ

کد Maxicode یک بارکد قابل خواندن توسط ماشین است که حاوی نقاطی است که به شکل شش ضلعی مرتب شده اند. می توان آن را با تغییرات مختلف در حالت های مختلف ایجاد کرد در حالی که حاوی یک bullseye در وسط است. در سناریوهای خاص، ممکن است نیاز به ایجاد یک Maxicode داشته باشید. بر این اساس، این مقاله به نحوه ایجاد انواع مختلف Maxicode به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ می‌پردازد.
سپتامبر 28, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا