فارسی

بارکد Maxicode را در جاوا ایجاد کنید

در سناریوهای خاصی، ممکن است بخواهید یک کد Maxicode با انواع مختلف رمزگذاری ایجاد کنید. مطابق با چنین موارد استفاده، این مقاله نحوه تولید بارکد Maxicode به صورت برنامه‌نویسی در جاوا را پوشش می‌دهد.
اوت 28, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا