فارسی

ایجاد اسناد PDF چند ستونی با استفاده از سی شارپ

PDF های چند ستونی برای انواع مختلف نشریات مانند مجلات، روزنامه ها، مقالات تحقیقاتی و غیره استفاده می شوند. در حین کار با اتوماسیون PDF، ممکن است با سناریویی مواجه شوید که باید یک PDF چند ستونی را به صورت برنامه ای تولید کنید. مطابق با آن، این مقاله نحوه ایجاد فایل های PDF چند ستونی با استفاده از سی شارپ را پوشش می دهد.
اکتبر 6, 2021 · 6 دقیقه · عثمان عزیز