فارسی

فایل های OneNote را به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از جاوا ایجاد کنید

فایل های OneNote برای سازماندهی اطلاعات به صورت یادداشت های دیجیتالی استفاده می شوند. با استفاده از جاوا می توانید فایل های OneNote را از ابتدا ایجاد کنید. در این مقاله، ویژگی‌های مختلفی مانند افزودن متن، صفحات یا برچسب‌ها در فایل‌های One.One را بررسی خواهید کرد.
اوت 3, 2021 · 7 دقیقه · فرحان رضا