فارسی

کتابخانه PDF C++ - فایل های PDF را به صورت برنامه ریزی شده در C++ ایجاد کنید

با قدرت اینترنت همه چیز دیجیتالی شده و سیستم های بدون کاغذ رایج شده اند. اسناد دیجیتال، به عنوان مثال PDF، یکی از اجزای سازنده سیستم‌های بدون کاغذ هستند که با ارائه ویژگی‌های تولید و پردازش خودکار، زندگی را آسان‌تر کرده‌اند. اکثر مشاغل از اتوماسیون اسناد PDF برای تولید گزارش ها، رسیدها، فاکتورها و سایر اسناد تجاری به صورت پویا استفاده می کنند. بنابراین، در این مقاله، نحوه ادغام ویژگی‌های اتوماسیون PDF در برنامه‌های مبتنی بر C++ و تولید فایل‌های PDF با استفاده از C++ را نشان خواهم داد.
مارس 17, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز