فارسی

اسناد MS Word (DOC/DOCX) را با استفاده از C++ ایجاد کنید

Aspose.Words مجموعه‌ای از APIهای غنی از ویژگی‌ها است که به شما امکان می‌دهد اسناد MS Word را به صورت برنامه‌نویسی ایجاد، ویرایش و تبدیل کنید. طیف گسترده ای از ویژگی های اساسی و همچنین پیشرفته را برای دستکاری اسناد پردازش کلمه ارائه می دهد. در این مقاله نحوه استفاده از Aspose.Words برای C++ و ایجاد اسناد MS Word را از ابتدا با استفاده از C++ یاد خواهید گرفت. راهنمای گام به گام و همچنین نمونه‌های کد به شما اجازه می‌دهد تا نحوه درج متن، تصاویر، جداول، فهرست‌ها و سایر عناصر را در اسناد Word بدانید.
اوت 25, 2020 · 7 دقیقه · عثمان عزیز