فارسی

اسناد Word را از قالب ها به صورت پویا در پایتون ایجاد کنید

در این پست وبلاگ، نحوه تولید اسناد Word از قالب ها در پایتون را یاد خواهید گرفت. بهترین راه حل برای ایجاد یک سند Word را با پر کردن مکان یا برچسب های الگو با استفاده از منابع داده XML، JSON یا CSV بیابید.
فوریهٔ 9, 2024 · 6 دقیقه · مزمل خان

ایجاد اسناد Word از قالب ها به صورت پویا با استفاده از جاوا

فرآیند تولید گزارش اغلب شامل پر کردن الگوهای سند از پیش تعریف شده است که حاوی مکان‌هایی برای فیلدهای مورد نظر است. موتورهای گزارش‌دهی، سند الگو را به عنوان ورودی می‌گیرند، جایگاه‌ها را با داده‌ها به صورت پویا پر می‌کنند و گزارش‌های حاصل را تولید می‌کنند. این مقاله همچنین یک مورد استفاده مشابه را نشان می دهد که در آن می توانید اسناد Word را با پر کردن قالب های Word به صورت پویا و برنامه نویسی با استفاده از جاوا تولید کنید.
ژانویهٔ 14, 2020 · 6 دقیقه · عثمان عزیز