فارسی

ایجاد، تجزیه و اعتبارسنجی گزارش های مالی XBRL و iXBRL با استفاده از C#

این مقاله اطلاعاتی درباره گزارش‌دهی کسب‌وکار با استفاده از استاندارد XBRL، هدف XBRL و نحوه خودکارسازی فرآیند ایجاد گزارش‌های تجاری مبتنی بر XBRL در برنامه‌های NET ارائه می‌دهد. علاوه بر این، شامل روش های گام به گام برای تجزیه فایل های XBRL و iXBRL و بازیابی داده ها به صورت برنامه نویسی با استفاده از C# است.
آوریل 29, 2020 · 6 دقیقه · عثمان عزیز