فارسی

ایجاد فایل های اکسل در جاوا بدون MS Office در سال 2022

MS Excel روشی آسان برای نگهداری و به اشتراک گذاری حجم زیادی از داده های جدولی ارائه می دهد. علاوه بر این، می توانید عملیات مختلفی مانند اعمال فرمول، تولید نمودار و نمودار، مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها و غیره را انجام دهید. در این مقاله، نحوه پیاده سازی ویژگی های اتوماسیون اکسل را از داخل برنامه های جاوا یاد خواهید گرفت. ما نحوه ایجاد فایل های اکسل XLSX یا XLS را از ابتدا در جاوا نشان خواهیم داد. علاوه بر این، نحوه به روز رسانی یک فایل اکسل موجود، تولید نمودارها، اعمال فرمول ها و افزودن جداول محوری در کاربرگ های اکسل را پوشش خواهیم داد.
اکتبر 13, 2020 · 9 دقیقه · عثمان عزیز