فارسی

با استفاده از C#.NET یا NET Core ایمیل های Outlook ایجاد و ارسال کنید

در این وبلاگ، نحوه ایجاد پیام های ایمیل Outlook (از جمله MSG، EML، EMLX، یا MHTML) را در سی شارپ یاد خواهید گرفت. همچنین، نحوه ارسال ایمیل ها به صورت همزمان یا ناهمزمان با استفاده از C# در NET یا .NET Core را نشان خواهیم داد. ایمیل به منبع اصلی مبادله پیام ها و به اشتراک گذاری محتوا مانند اسناد، تصاویر یا انواع دیگر فایل ها تبدیل شده است. فراوانی استفاده از ایمیل‌ها در سیستم‌های آنلاین برای اشتراک‌گذاری اعلان‌ها یا اسناد مهم با چندین نهاد بیشتر است.
ژانویهٔ 23, 2020 · 8 دقیقه · عثمان عزیز