فارسی

کپی سطرها و ستون ها در اکسل با استفاده از سی شارپ

در موارد خاص، باید سطرها و ستون‌ها را در یک فایل اکسل بدون کپی کردن کل کاربرگ کپی کنید. برای انجام این عملیات به صورت برنامه‌ریزی، این مقاله نحوه کپی کردن سطرها یا ستون‌ها در یک کاربرگ اکسل با استفاده از C# را پوشش می‌دهد.
ژوئیهٔ 15, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز