فارسی

ایجاد فایل PDF از تصاویر با استفاده از سی شارپ

در موارد مختلف، ممکن است نیاز داشته باشید که یک پی دی اف بر اساس دسته ای از تصاویر ایجاد کنید، مانند تولید PDF از صفحات سند اسکن شده یا فاکتورها. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه ایجاد PDF از تصاویر را به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ پوشش می دهد.
آوریل 20, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز