فارسی

رمزگذاری و رمزگشایی فایل های اکسل با استفاده از سی شارپ

MS Excel مکانیزم رمزگذاری را برای محافظت از داده های صفحات گسترده در برابر کاربران غیرمجاز فراهم می کند. در کنار اعمال رمزگذاری، می‌توانید رمز عبوری را که برای باز کردن فایل‌های اکسل لازم است مشخص کنید. در این مقاله نحوه رمزگذاری فایل‌های اکسل از داخل برنامه‌های NET توضیح داده شده است. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه فایل های اکسل را با استفاده از سی شارپ رمزگذاری و رمزگشایی کنید.
ژانویهٔ 14, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز