فارسی

تبدیل داده های اکسل به DataTables در سی شارپ

صفحات گسترده MS Excel به طور گسترده ای برای نگهداری داده های کوچک، متوسط یا بزرگ استفاده می شود. در موارد مختلف، صفحات گسترده به عنوان یک پایگاه داده برای ذخیره داده های برنامه عمل می کنند. ممکن است شرایطی پیش بیاید که لازم باشد داده های ذخیره شده در فایل های اکسل را از داخل برنامه های وب یا دسکتاپ خود بخوانید. برای چنین مواردی، این مقاله نحوه صادرات داده ها از کاربرگ های اکسل به DataTables در سی شارپ را پوشش می دهد.
ژانویهٔ 1, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز