فارسی

افزودن یا حذف سطر و ستون در اکسل در سی شارپ

فایل های اکسل به طور گسترده ای برای ایجاد و دستکاری صفحات گسترده در برنامه های مختلف به صورت برنامه نویسی استفاده می شوند. هنگام پردازش یک صفحه گسترده، ممکن است لازم باشد سطرها و ستون‌های جدیدی اضافه کنید یا سطرهای موجود را از کاربرگ‌ها حذف کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه افزودن یا حذف سطرها و ستون‌ها را در اکسل در سی شارپ نشان می‌دهد.
اوت 5, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز