فارسی

ادغام فونت True Type با استفاده از C#

فونت های نوع واقعی (TTF) یکی از رایج ترین فرمت های فونت مورد استفاده در تایپوگرافی دیجیتال است. در این مقاله نحوه ادغام فونت True Type با استفاده از C# را خواهید آموخت. با استفاده از Font Merger API ترکیب چندین فایل TTF را در یک فایل یاد بگیرید.
مارس 6, 2024 · 5 دقیقه · مزمل خان