فارسی

محافظت یا عدم محافظت از اشکال Visio در برابر تغییرات در C#

فایل های Visio شامل انواع مختلفی از اشکال و اتصال دهنده ها برای ایجاد نمودارهای مختلف است. در برخی موارد، ممکن است بخواهید از اشکال خاصی در برابر تغییرات محافظت کنید. پس از چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه محافظت یا عدم محافظت از اشکال در نمودار Visio را به صورت برنامه‌نویسی در C# توضیح می‌دهد.
اکتبر 24, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا