فارسی

تبدیل XER به MPP به صورت برنامه ریزی شده در سی شارپ

فایل های XER برای ذخیره داده های مربوط به مدیریت پروژه و برنامه ریزی پروژه استفاده می شود. به همین ترتیب، فرمت فایل MPP نیز می تواند چنین اطلاعات مدیریت پروژه را ذخیره کند. گاهی اوقات، ممکن است لازم باشد یک فایل XER را به فرمت MPP تبدیل کنید. پس از چنین موارد استفاده، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل XER به فرمت MPP را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ پوشش می دهد.
دسامبر 9, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا