فارسی

اکسل را به CSV و CSV را به اکسل با استفاده از C++ تبدیل کنید

اکسل یک فرمت محبوب برای به اشتراک گذاری اطلاعات است. ممکن است در موقعیت‌هایی قرار بگیرید که داده‌هایی در یک فایل اکسل دارید (فایل XLS که باید آن را به یک پایگاه داده وارد کنید. برای این کار، باید فایل اکسل را به فرمت CSV تبدیل کنید. از طرف دیگر، ممکن است داده‌هایی در فرمت CSV از یک پایگاه داده صادر شده است که باید آن را بیشتر در یک فایل اکسل دستکاری کنید. برای چنین مواردی، باید فایل CSV را به فرمت اکسل تبدیل کنید. در این مقاله، نحوه انجام هر دو این تبدیل ها را به صورت برنامه نویسی با استفاده از C++ یاد خواهید گرفت.
مارس 25, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد