فارسی

تبدیل Excel XLSX به Word DOCX در جاوا

تبدیل اکسل به ورد می تواند زمانی مفید باشد که شما نیاز دارید داده ها را از یک کاربرگ اکسل به یک جدول در یک سند Word صادر کنید. به منظور خودکار کردن این تبدیل، این مقاله نحوه تبدیل فایل‌های Excel XLSX به فرمت Word DOCX با استفاده از جاوا را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، گزینه های اضافی نیز برای سفارشی کردن تبدیل XLSX به DOCX مورد بحث قرار گرفته است.
مارس 17, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز