فارسی

رمزگذاری و رمزگشایی فایل های اکسل در پایتون

امنیت و حریم خصوصی همیشه جنبه های مهم حفاظت از داده ها بوده است. از آنجایی که فایل های اکسل به طور گسترده برای ذخیره داده ها استفاده می شوند، ایمنی برای جلوگیری از دستکاری و دسترسی غیرمجاز تضمین می شود. مطابق با آن، این مقاله نحوه رمزگذاری و رمزگشایی فایل های اکسل در پایتون را پوشش می دهد.
ژوئن 1, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز