فارسی

رمزگذاری یا رمزگشایی فایل های PDF با استفاده از ++C

رمزگذاری PDF فرآیند محافظت از سند با استفاده از رمز عبور و همچنین برخی از الگوریتم های رمزنگاری از جمله AES یا RC4 است. همچنین می توانید امتیازات مختلفی را برای محدود کردن دسترسی کاربر به عملیات های مختلف تنظیم کنید. به عنوان مثال، شما فقط می توانید اجازه چاپ، اضافه کردن حاشیه نویسی، پر کردن فرم ها و غیره را بدهید. در این مقاله نحوه رمزگذاری فایل های PDF با استفاده از C++ را خواهید آموخت. علاوه بر این، این مقاله همچنین نحوه تنظیم امتیازات مختلف و رمزگشایی فایل‌های PDF محافظت شده با رمز عبور با استفاده از C++ را پوشش می‌دهد.
سپتامبر 25, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز