فارسی

ایجاد، به روز رسانی یا حذف تقویم گوگل در سی شارپ

Google Calendar یک سرویس زمان‌بندی است که به شما امکان می‌دهد رویدادهایی مانند جلسات را ایجاد و پیگیری کنید. می‌توانید رویدادها را در تقویم ثبت کنید و یادآوری‌هایی درباره رویدادهای آینده دریافت کنید. گوگل همچنین به شما اجازه می دهد تا از سرویس تقویم خود به صورت برنامه ریزی شده استفاده کنید. بنابراین، می‌توانید رویدادهای خود را با استفاده از تقویم‌های Google از درون برنامه‌های خود مدیریت کنید. در این مقاله با نحوه ایجاد، به روز رسانی و حذف تقویم گوگل به صورت برنامه نویسی در سی شارپ آشنا می شوید.
آوریل 10, 2022 · 10 دقیقه · عثمان عزیز