فارسی

افزودن، به روز رسانی و حذف مخاطبین از Microsoft Exchange Server در جاوا

Microsoft Exchange Server یک سرور ایمیل و تقویم است که خدمات همکاری مختلفی مانند ایمیل، تقویم، مدیریت مخاطبین و غیره را ارائه می دهد. در یکی از پست هایم به شما نحوه دسترسی و خواندن ایمیل های Microsoft Exchange Server به صورت برنامه ریزی شده در جاوا را به شما نشان دادم. با این حال، ما اغلب به لیست مخاطبینی که در MS Exchange Server داریم نیاز داریم. بنابراین در این مقاله، نحوه افزودن، حذف یا به روز رسانی مخاطبین را در Microsoft Exchange Server در جاوا خواهید آموخت.
فوریهٔ 25, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز