فارسی

تبدیل DGN به PDF در جاوا

ما می توانیم نقشه های دو بعدی یا سه بعدی را از فایل های DGN به اسناد PDF به صورت برنامه ریزی شده صادر کنیم. فایل های DGN توسط برنامه های CAD ایجاد و پشتیبانی می شوند. چنین تبدیلی امکان اشتراک گذاری نقشه ها را در قالب قابل حمل فراهم می کند. در این مقاله با نحوه تبدیل فایل DGN به PDF با استفاده از جاوا آشنا می شوید.
اکتبر 5, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان