فارسی

C# DICOM را به تصاویر JPEG، GIF، PNG و BMP تبدیل کنید

DICOM (تصویربرداری دیجیتال و ارتباطات در پزشکی) یک فرمت فایل استاندارد برای ذخیره اطلاعات تصویربرداری پزشکی است. اطلاعات ذخیره شده در تصاویر DICOM در قالب مجموعه داده هایی از جمله سربرگ و مجموعه داده های تصویر مدیریت می شود. اغلب، تصاویر DICOM حاوی اسکن های پزشکی مانند سونوگرافی، MRI و غیره است که بین چندین نهاد برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات پزشکی بیمار رد و بدل می شود. برای مشاهده تصاویر DICOM، بیننده های مختلف آفلاین و آنلاین DICOM در بازار موجود است.
آوریل 1, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز