فارسی

از PowerPoint PPT یا PPTX در جاوا محافظت کنید

اطلاعات دیجیتال همیشه تهدیدهایی برای جعل، دستکاری یا سوء استفاده توسط کاربران غیرمجاز دارد. بنابراین اقدامات امنیتی مختلفی برای حفاظت از اطلاعات انجام می شود. مطابق با آن، این مقاله حفاظت از ارائه های MS PowerPoint PPTX/PPT را به صورت برنامه ای هدف قرار می دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه از فایل های پاورپوینت با استفاده از رمز عبور یا امضای دیجیتال در جاوا محافظت کنید.
فوریهٔ 24, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز