فارسی

تبدیل سند Word به HTML با استفاده از پایتون

تبدیل کلمه به HTML در موارد مختلفی مانند جاسازی محتوا در صفحات وب مورد نیاز است. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه اسناد MS Word DOCX یا DOC را با استفاده از پایتون به HTML تبدیل کنید. علاوه بر این، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از گزینه های مختلف، تبدیل Word به HTML را به صورت پویا کنترل کنید.
نوامبر 1, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز