فارسی

نحوه درج واترمارک در سند ورد با استفاده از پایتون

واترمارک در سند Word برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی، تعریف مالکیت، نمایش وضعیت سند و غیره استفاده می شود. در این مقاله نحوه افزودن واترمارک به اسناد ورد در پایتون را خواهید آموخت. این مقاله نحوه درج واترمارک متن و تصویر را در یک سند Word به طور جداگانه نشان خواهد داد.
مارس 11, 2024 · 4 دقیقه · مزمل خان