فارسی

Aspose.OCR برای پایتون: بهترین کتابخانه OCR برای پایتون

Aspose.OCR برای پایتون به عنوان بهترین کتابخانه OCR پایتون برای انجام اسکن اسناد و استخراج متن از اسناد یا تصاویر در پایتون متمایز است. دقت استثنایی، پشتیبانی گسترده از زبان، سهولت ادغام، پردازش تصویر قوی، و تطبیق پذیری آن را به انتخاب نهایی برای تمام نیازهای OCR شما تبدیل کرده است.
ژانویهٔ 24, 2024 · 7 دقیقه · مزمل خان

اسکن اسناد در پایتون

اسناد را اسکن کنید و تشخیص کاراکتر نوری را برای استخراج اطلاعات/متن در پایتون انجام دهید. اسکن اسناد در پایتون می تواند برای آرشیو، ورود داده ها و مدیریت اسناد استفاده شود.
ژوئیهٔ 7, 2023 · 4 دقیقه · مزمل خان