فارسی

با استفاده از پایتون اسناد Word را به TIFF تبدیل کنید

TIFF یک فرمت محبوب برای ذخیره تصاویر شطرنجی است. برخلاف سایر فرمت های تصویر، TIFF از چندین صفحه پشتیبانی می کند. به این معنی که یک فایل TIFF چند صفحه ای می تواند بیش از یک تصویر در قالب صفحات داشته باشد. این ویژگی TIFF را به گزینه ای مناسب برای رندر اسناد Word تبدیل می کند. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل فایل های Word DOCX یا DOC به TIFF با استفاده از پایتون را پوشش می دهد.
نوامبر 8, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز