فارسی

افزودن داده ها از پایگاه داده به PDF در C#.NET

پایگاه های داده تقریباً همه جا برای ذخیره و مدیریت داده ها هستند. این یک رویه معمول برنامه نویسان است که داده ها را از پایگاه های داده بازیابی کرده و در برنامه ها بارگذاری کنند. هنگام تولید فایل های PDF به صورت برنامه ای، ممکن است نیاز باشد که سند را با داده های موجود در پایگاه داده پر کنید. برای انجام این کار در برنامه‌های NET، این مقاله نحوه افزودن داده‌ها از پایگاه داده به فایل‌های PDF در سی شارپ را نشان می‌دهد.
مهٔ 20, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز